İnsanoğlu varoluşundan bu yana kendini dış tehditlerden korumak amacıyla barınaklar yapmıştır. Bu barınak sistemleri içinde çok uzun yıllardan beri var olan ve günümüzde hala yapımı devam eden tek sistem ise yığma yapı sistemleridir. Türkiye üzerindeki tarihi eserler düşünüldüğünde ve günümüzde de önemli ve doğal yapı içerisinde yaşama isteği olan her kesim hala yığma yapı inşasının devam ettiği gözlenmektedir.

 

Depremler, yeryüzünde insan ve canlı yaşamını etkileme potansiyeline sahip en önemli doğa olaylarından birisidir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birisinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Doğal kesme taş ile Bodrum’da yapılması planlanan yapı Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olan Deprem kuşağında yer almaktadır. Yığma yapıların deprem yükleri altında kayma mukavemeti oldukça düşüktür. Tarihsel süreçte bu yapıların bir türü olan yığma taş binalarda kayma ve basınç

mukavemetlerini arttırmak için çok katmanlı duvar (Katmanlar sırasıyla: Duvar, moloz, duvar) uygulamaları tercih edilmiştir. Tercih edilen bu duvar sisteminde en büyük dezavantaj duvar kalınlığının artması bunun sonucunda bina ağırlığının artmasına bağlı olarak deprem yükünün artmasıdır. Uygulanacak yapımız çok katmanlı duvarlarda olan moloz katmanı çıkarılarak bina yükü ve dolayısıyla binaya etkiyecek olan deprem yükünün azaltılması ve iki duvarın birbirine kenet ve zıvanalarla bağlanması ile tasarlanmıştır.

 

Yapımızda Mimari projesine uygun olarak, taşıyıcı sisteminde doğal kesme taş olarak limra kullanılacaktır. Taşın mekanik ve fiziksel özellikleri kapsamlı bir şekilde incelenmiş olup, taş tekil olarak 85 MPa, duvar halinde ise 40 MPa basınç dayanımına sahiptir. Taşıyıcı duvarlarımız tek katmanlı ve çift katmanlı yığma duvarlar beraber ele alınarak deprem yükleri altındaki davranışları deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Tek ve çift katmanlı olmak üzere iki tip duvarlarda kullanılacak taş blokların ebatları 30x60x0 cm (genişlik x uzunluk x yükseklik) ve 15x60x30 cm olacak şekilde planlanmıştır. Duvarların Deprem ve doğa olaylarından kaynaklanan yatay kesme kuvvetleri ve düzlem dışı yükleri karşılamak üzere; tek katmanlı duvarlarda yatayda her taş birbirine kenetlerle ve düşeyde zıvanalarla bağlanarak kayma dayanımı düşük olan yığma taş duvarın, kayma mukavemetinin arttırılması hedeflenmiştir. Çift katmanlı duvarlarda, birinci katman ile ikinci katman arasında 15 cm mesafe bırakılarak katmanlar birbirine dikdörtgen kenetlerle bağlanacak(iki duvar arasında boşluk bırakılarak duvarlar kenetlerle birbirine bağlanıp, tek bir duvar gibi çalıştırılacaktır.) Ayrıca deneysel çalışma kapsamında tek katmanlı ve çift katmanlı taş duvarlar depremi benzeştiren yükler altında test edilecektir.

 

Yapımızın Döşeme sistemi Çelik profiller ile birlikte beton kullanılmasıyla Kompozit döşeme olarak planlanmış olup Döşemenin duvarlar ile birleşmesi Çelik ankrajlarla duvarın son sırasında gerçekleştirilmiştir. Kesme Doğal taşların düşey ve yatay kuvvetlerini zemine aktarması sırasında farklı oturmalara mahal vermemek için Radye olarak planlanmıştır. Böylece binanın ağırlığı azalacak dolayısıyla binaya gelen deprem yükleri de azalacaktır, taşıyıcı elemanların ebatı küçülüp maliyet de düşecektir. Ayrıca hali hazırda iki duvar arasında oluşacak bu boşluk, yalıtım ve elektrik tesisatı için kullanılabilecektir. Bu sayede duvar dışında oluşacak olan görüntü kirliliği engellenecek ve hatta dış mekânda kaplayacağı yerden kazanım sağlanacaktır. Yalıtımın günümüz teknolojisinde enerji açısından vazgeçilmez bir yenilik olduğu düşünüldüğünde bu boşluğun yığma yapılarda yalıtım amacıyla değerlendirilmesi de yığma kesme taş binaların yalıtımı açısından bir yenilik oluşturacaktır.